Le mode conseil est activé Arrêter
Pour la navigation rapide entre les blocs

Obligations nationales: PKO Bank Hipoteczny, FRN 28apr2021, PLN (2)
PLPKOHP00025

 • Montant de placement
  500.000.000 PLN
 • Montant émis
  500.000.000 PLN
 • Dénomination
  500.000 PLN
 • ISIN
  PLPKOHP00025
 • CFI
  DGVUFB
 • FIGI
  BBG00CNLLH28
 • Ticker
  PKOBHB F 04/28/21 2

Toutes les données sur les obligations, actions et ETF en un cli

Base de 500 000 obligations, actions et ETF du monde entier

Recherche multicritère d'instruments financiers

Notations de plus de 70 agences, y compris les principales

Plus de 300 sourcres des prix OTC et des cotations boursières

L'accès permanent 24/7 depuis tous les gadgets, l'application mobile et l'add-in Excel

Obtenir l'accès

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Télécharger le graphique au format convenable
Personnaliser les champs de la table
Trouvé:
Montrer tous les colonnes
Données non disponibles avec cette souscription
Dernières données pour

Information sur l'émission

Profil
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i ...
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie: klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. PKO Bank Hipoteczny zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku. Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementów strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy. Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych krajowych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiedniego wsparcia finansowego. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.
 • Emetteur
  Allez à la page de l'émetteur
  PKO Bank Hipoteczny
 • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
  PKO Bank Hipoteczny
 • Secteur
  Institutionnel
 • Secteur (industrie)
  Banques
Montant
 • Montant de placement
  500.000.000 PLN
 • Montant émis
  500.000.000 PLN
Nominal
 • Nominal
  500.000 PLN
 • Nominal non remboursé
  *** PLN

Paramètres de cash flow

 • Type du taux variable
  Floating rate
 • Taux de référence
 • Taux facial
  ***
 • Convention de base
  ***
 • Date de jouissance
  ***
 • Fréquence de paiement des coupons
  *** fois par an
 • Devise de paiement
  ***
 • Maturité
  ***

Conditions du remboursement anticipé

***

Toutes les données sur les obligations, actions et ETF en un cli

Base de 500 000 obligations, actions et ETF du monde entier

Recherche multicritère d'instruments financiers

Notations de plus de 70 agences, y compris les principales

Plus de 300 sourcres des prix OTC et des cotations boursières

L'accès permanent 24/7 depuis tous les gadgets, l'application mobile et l'add-in Excel

Obtenir l'accès

Identificateurs

 • ISIN
  PLPKOHP00025
 • CUSIP
  ***
 • CUSIP 144A
  ***
 • CFI
  DGVUFB
 • FIGI
  BBG00CNLLH28
 • WKN
  A18063
 • Ticker
  PKOBHB F 04/28/21 2
 • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
  ***

Classification de l'émission

 • Obligations à coupon
 • Bearer
 • Taux variable
 • Hypothécaires
 • Obligations sécurisées
 • Amortissement
 • Remboursable par anticipation
 • CDO
 • Convertibles
 • Obligations double-devise
 • Pour les investisseurs qualifiés
 • Obligations étrangères
 • Obligations vertes
 • Garanties
 • Le nominal indexé sur l'inflation
 • Emissions supranationales
 • Le coupon indexé sur l'inflation
 • perpétuelles
 • Paiement en nature
 • Titres non-négociables
 • Redemption Linked
 • Restructuration
 • Obligations de détail
 • Titrisation
 • Produits structurés
 • Les obligations commerciaux
 • Subordonnées
 • Sukuk
 • TRACE-éligible

Restructuration

***

Vous devez vous inscrire pour y accéder.